Knud Knudsen

Svartedalspiggerne seet fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-ndx-0095

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalspiggerne fra Memurutunga, Jotunheim-II

Del av panorama- 1527- I og 1529- III

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1528

Knud Knudsen

Svartedalspiggerne seet fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-ndx-0094

Knud Knudsen

Svartedalspiggerne seet fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Vei, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann, Stabbestein

Fotografi ubb-kk-2127-1561

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalspiggerne, Jotunheim

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1526b

Knud Knudsen

Svartedalspiggerne seet fra Framnæs ved Tyen, Jotunheim

Fjell, Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vann

Fotografi ubb-kk-2127-1560

Knud Knudsen

Knutsholstind (7594`) og Svartedalspiggerne (6970`) fra Langevatn i Jotunheim.

Fjell, Snø, Vann

Fotografi ubb-kk-1318-1888

Knud Knudsen

Falketind og Svartedalspiggerne fra Tyen, Jotunheim

Fjell, Vann

Fotografi ubb-kk-1622-09245

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalspiggerne, Jotunheim

Fjell, Snø, Hest

Fotografi ubb-kk-2127-1526

Knud Knudsen

Svartedalspiggerne og Sletmarkpiggerne, Jotunheim

Fjell, Snø

Fotografi ubb-kk-2127-1522

Knud Knudsen

Knudshulstind og Svartedalstinderne fra Memurtunga, Jotunheim

Fjell

Fotografi ubb-kk-1622-09223