Atelier KK

[Torgallmenningen 10]

1925-05-23

Torgallmenningen 10

Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Kiosk, Pelsvareforretning, Buntmaker, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-283-036

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21201

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

1928-03-31

Gate, Arkitekt, Forretningsgård, Allmenning, Søyler, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-299-010

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21179

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21203

Atelier KK

[Interiør hos C. Brandt, buntmakerforretning]

1925-07-17

Interiør hos C. Brandt, buntmakerforretning

Monter, Butikkinteriør, Pelsverk, Pelsvareforretning, Buntmaker, Isbjørnskinn, Bundtmakere, Pelsvareforretninger, Leopardskinn

Fotografi ubb-kk-n-283-043

Atelier KK

[Vindusutstilling]

Oppdragsgiver: C. Brandt. Svennestykke

Oppdragsfoto, Dukke, Pelsvareforretning, Pelsjakke, Vindusutstilling, Pels

Fotografi ubb-kk-n-431-161

Gustav Brosing

Torgallmenningen

Mann, Parkbenker, Forretningsgård, Allmenning

Fotografi ubb-bros-05141

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering, Murearbeid, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21182a

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Kvinne, Barn, Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21176

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21197

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Stillas, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21177

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Stige, Allmenning, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21192

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Allmenning, Stillas, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21200

Atelier KK

[Interiør hos C. Brandt, buntmaker]

1925-05-23

Interiør hos C. Brandt, buntmaker

Reinsdyrskinn, Bjørneskinn, Lager, Reveskinn, Selskinn, Buntmaker, Isbjørnskinn, Bundtmakere, Pelsvareforretninger, Ulveskinn, Løveskinn, Jerveskinn

Fotografi ubb-kk-n-283-037

Atelier KK

[Vindusutstilling]

Oppdragsgiver: C. Brandt. Svennestykke

Oppdragsfoto, Dukke, Pelsvareforretning, Pelsjakke, Vindusutstilling, Pels

Fotografi ubb-kk-n-431-160

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925

Brannruiner, Branntomt, Stillas, Gjenreising og sanering

Fotografi ubb-bs-ok-21182b

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

1928-03-31

Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12

Gate, Arkitekt, Forretningsgård, Allmenning, Søyler, Pelsvareforretning, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere

Fotografi ubb-kk-n-299-009

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12

Arkitekt, Forretningsgård, Allmenning, Pelsvareforretning, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-299-024

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Branntomt, Allmenning, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21202

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Mann, Stillas, Gjenreising og sanering, Murearbeid

Fotografi ubb-bs-ok-21174

Einar Helmers-Olsen

Torgallmenningen, diverse. Brannstrøket i Centrum.

Gjenreisingen av Bergen etter brannen i 1916. Torgallmenningen 10, på oppdrag av C. Brandt. Arkitekt Ingolf Danielsen. Bygget stod ferdig i 1925.

Brannruiner, Branntomt, Bygningsarbeider, Gjenreising og sanering, Pelsvareforretning

Fotografi ubb-bs-ok-21198

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12

Arkitekt, Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Pelsvareforretning, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-299-021

Atelier KK

[Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12]

Eksteriør, Torgallmenningen 10 og 12

Arkitekt, Forretningsgård, Vindu, Allmenning, Søyler, Pelsvareforretning, Buntmaker, Arkitekter, Bundtmakere, Pelsvareforretninger

Fotografi ubb-kk-n-299-022