Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-16

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-05

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-26

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-08

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-31

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-07

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-05-18

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-01

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-05-25

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-02

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-10-14

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-09

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-06-18

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-03

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-31

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-06

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-11

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1842-02-22

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-10

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra August Konow til arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-08-25

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-12

Frantz Wilhelm Schiertz

Brev fra arkitekt Frantz Wilhelm Schiertz til I.C Dahl om flytningen av Vagn Stavkirke

1841-07-15

Kirke, Stavkirke, Vang stavkirke

Brev ubb-ms-0539-i-04