Ukjent

[Lars Hillesgt. 16 (Tangens Gardinfabrikk A/S?)]

Lars Hillesgt. 16 (Tangens Gardinfabrikk A/S?)

Gate, Gardinfabrikk

Fotografi ubb-bros-05448