Ralph L. Wilson

Tur til Bergsdalen, Hamlagrø, Fyksesund, Øistesjo, Nordheimsund, Tokagjeilet.

"Kjærringfjeldet"

Fjell

Fotografi ubb-wil-m-037