Atelier KK

[Lokomotivet Bjørnen]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-kk-n-387-041

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Os stasjon]

Jernbanestasjon, Mann, Flagg, Veggdekorasjon

Fotografi ubb-lbl-08325

Enoch Djupdræt

[Os]

Sjøbod, Jernbaneskinner

Fotografi ubb-dju-bx-0502

Atelier KK

[Os stasjon]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Jernbanevogn, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-kk-n-387-043

Atelier KK

[Lokomotivet Bjørnen]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Damplokomotiv, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-kk-n-387-042

Ukjent

[Os stasjon (reproduksjon)]

Tog, Jernbanestasjon, Damplokomotiv, Perrong, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-dju-bx-0500

Ukjent

[Os stasjon]

Os stasjon

Stasjonsmester, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-bs-ok-06233-003

Atelier KK

[Os stasjon]

Jernbanestasjon, Jernbaneskinner, Jernbanevogn, Nesttun-Osbanen

Fotografi ubb-kk-n-387-044