Widerøe's Flyveselskap A/S

Rådal

1963-06-08

Lagunen ligger i dag ved Apeltunvatnet

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108276

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rådal

1963-06-08

Fana stadion ligger i dag ved sandtaket

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108266

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Råstøl i bakgrunnen, og naturtomten til Siljustøl midt i bildet

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053471

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Rådalen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053462

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1965-05-29

Rå ungdomsskole i bakgrunnen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149093

Norvin Reklamefoto

Rådal idrettsanlegg

Fana Stadion

Flyfoto, Oversiktsbilde, Idrettsbane

Fotografi ubb-nor-r-0659a

Norvin Reklamefoto

Rådal idrettsanlegg

Flyfoto, Oversiktsbilde, Idrettsbane

Fotografi ubb-nor-r-0660

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådal]

1963-06-08

Rådal

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108257

Widerøe's Flyveselskap A/S

Rådal

1963-06-08

Til venstre Rå ungdomsskole, bak skolen ser vi Søråshøgda, hvor Søråshogda skole ligger i dag. Det hvite bygget nederst til høyre er DNB, Laguneparken

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108265

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Sørheims fabrikk Nordås møbelfabrikk sees til venstre, og Skjold skole til høyre

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053463

Widerøe's Flyveselskap A/S

Nordås

1963-06-08

Rå ungdomsskole. Ovenfor skolen ligger Søråshøgda, og på toppen ligger i dag Søråshøgda skole

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108264

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

DNB sitt bygg som i dag er en del av Laguneparken

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053464

Jakob Naustdal

Dagbok 1943. Floraen i Fana.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-015

Ukjent

Nordås gård

Bruket til v. ble revet før bygging av Nordåstunet og Obersthaugen. Til h. ser vi Iristunet.

Gård

Fotografi ubb-bs-ok-19891-016

Enoch Djupdræt

[Rå, Utsikt fra Råvarden.]

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-bx-0607

Johan von der Fehr

[Rådalen]

Landskap, Oversiktsbilde, Vann

Fotografi ubb-bs-q-00126-001

Jakob Naustdal

1946.

Botaniske dagbøker og feltbøker etter folkehøyskolelærer Jakob Naustdal

Botanikk, Feltarbeid, Dagbok, Feltbok

Manuskript ubb-ms-2070-d-024

Norvin Reklamefoto

[Rådal]

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-nor-r-0659b

Kristen Dverhagen Irgens

Feltmanöverene, Raadalen

1908-08-11

Militærøvelse i Fana (Liland, Skjold og Midtun) hvor også Kong Haakon var tilstede

Barn, Soldat, Soldier, Mann, Militærøvelse

Fotografi ubb-bs-ok-20997-293