Atelier KK

[Barneklinikken ]

1950-05-09

Oppdragsgiver: Barnesykehuset v/ arkitekt Halfdan Følling

Sykehus, Hospital, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-435-300

Atelier KK

[Barneklinikken ]

1949-10-24

Oppdragsgiver: Barnesykehuset

Sykehus, Hospital, Byggeplass, Building site, Stillas, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-435-297

K. Knudsen & Co.

Haukelands sykehus

Postkort, Sykehus, Hospital, Sykepleier, Nurse

Fotografi ubb-kk-pk-0773

Atelier K. Knudsen

[Oversiktsbilde med barneklinikken på Haukeland]

Oversiktsbilde med barneklinikken på Haukeland

Postkort, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-kk-pk-5165

Atelier K. Knudsen

Barneklinikken-Haukeland

arkitekt Gustaf Birck-Lundgren

Postkort, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-kk-pk-5153

Atelier K. Knudsen

Barneklinikken-Haukeland.

arkitekt Gustaf Birck-Lundgren

Postkort, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-kk-pk-5154

Atelier K. Knudsen

[Barneklinikken, Haukeland]

Postkort, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-kk-pk-5168

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Årstad]

1955-06-02

Årstad

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-sh-080723

Atelier KK

[Årstad]

Oversiktsbilde med barneklinikken, Haukeland, sett mot Årstad, Kalfaret og store Lungegårdsvann

Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-pk-5167

Atelier K. Knudsen

[Oversiktsbilde med barneklinikken på Haukeland]

Oversiktsbilde med barneklinikken på Haukeland

Postkort, Sykehus, Hospital

Fotografi ubb-kk-pk-5166

Atelier KK

[Barneklinikken ]

1949-10-24

Oppdragsgiver: Barnesykehuset

Sykehus, Hospital, Lastebil, Byggeplass, Building site, Stillas, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-435-298

Atelier KK

[Barneklinikken ]

1950-05-09

Oppdragsgiver: Barnesykehuset v/ arkitekt Halfdan Følling

Sykehus, Hospital, Byggeplass, Building site, Stillas, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-435-299