Atelier KK

[Sildefiske, Fedje]

Sildefiske, Fedje

Postkort, Fiske, Fisker, Fisk, Tønne, Arbeidsklær, Sildefiske, Sild

Fotografi ubb-kk-pk-3247b

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-006

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

[Fedjefjorden sett mot sørøst]

Fjord, Oversiktsbilde, Overview, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-001

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Søndagsro over sildeflåten på Fedje havn

Fiske, Fiskebåt, Fjord, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-012

Atelier KK

[Vårsildfiske, Fedje]

Vårsildfiske, Fedje

Postkort, Fiske, Fisker, Sydvest, Arbeidsklær, Sildefiske, Sild

Fotografi ubb-kk-pk-3246b

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fisk, Bygd, Fiskebåt, Havn, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-021

Birger Huun

Feie havn

1915-03-15

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-huun-0009

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-028

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-037

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Fiskegarn, Holme, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-015

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fedje havn sett mot Moldøysundet, der det nå er en molo

Fiske, Fisker, Bygd, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-014

Atelier KK

Storsildfisket, Fedje. Landnotsteng

Postkort, Fiske, Fisker, Robåt, Landnot, Oselver, Not, Sildefiske, Sildesteng

Fotografi ubb-kk-pk-3241

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Bygd, Fiskebåt, Fjord, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-033

Atelier KK

3241. Landnotsteng

Vårsildfisket ved Fedje 1935

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-039

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-010

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fra Moldøyosen, Fedje

Barn, Child, Fiske, Fisker, Bygd, Fjord, Robåt, Gutt, Boy, Fiskegarn, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-018

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-031

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Levering til isabåt

Fiske, Fisker, Fisk, Fiskebåt, Fiskegarn, Tønne, Lossing, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-016

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Oversiktsbilde, Overview, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-034

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Fiskegarn, Tønne, Holme, Lossing, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-007

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fisk, Fiskebåt, Fiskegarn, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-041

Birger Huun

Feie. Vagthytte

1915-06-15

Gruppeportrett, Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Hytte, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-huun-0011

Birger Huun

Skjærgaarden Galeas ved Feie

1915-03-15

Seilbåt

Fotografi ubb-huun-0008

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Holme, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-024

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-003

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Bygd, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-032

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fisk, Bygd, Fiskebåt, Fjord, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fiskevær, Sildefiske, Landhandel, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-027

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Havnen på Fedje sett mot Bjørkhaug

Fiske, Bygd, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Havn, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-011

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fisk, Bygd, Fiskebåt, Havn, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-020

Atelier KK

[Vårsildfiske 1935. Fedje]

Vårsildfiske 1935. Fedje

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Postkontor, Arbeidsklær, Sildefiske, Sild

Fotografi ubb-kk-pk-3243

Atelier K. Knudsen

3238. Fedje

Vårsildfisket ved Fedje 1935

Fiske, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-pk-3238

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fisker, Fisk, Bygd, Fiskebåt, Fiskegarn, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-017

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-030

Atelier KK

Vårsildfiske 1935. Fedje.

Postkort, Fiske, Fisker, Fiskebåt, Arbeidsklær, Sildefiske, Sild

Fotografi ubb-kk-pk-3244

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Holme, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-009

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fiskebåt, Fjord, Oversiktsbilde, Overview, Holme, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-004

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-029

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fiskebåt, Fjord, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-036

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-008

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Bygd, Fiskebåt, Fjord, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Holme, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-013

[Torvtaking på Fedje]

Torvtaking

Fotografi ubb-bs-ok-06799

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Bygd, Fiskebåt, Fjord, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-023

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Oversiktsbilde, Overview, Fiskegarn, Holme, Sildefiske, Sildesteng, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-pk-3240-d

Olai Schumann Olsen

Ved Fedje

Kyst, Øy

Fotografi ubb-so-0934a

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fisker, Fisk, Fiskebåt, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-038

Atelier KK; Ingebrigtsen, I.

Cafe Tuften pr. Bergen

Kirke, Restaurant/Kafe

Fotografi ubb-kk-pk-7352

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiske, Fiskebåt, Fjord, Robåt, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-035

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Fedje 1935]

Fiske, Fiskebåt, Sildefiske, Vårsildfiske

Fotografi ubb-kk-n-sild-002

Birger Huun

Feie havn

1915-03-15

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-huun-0010