K. Knudsen & Co.

Lavik, Exingedalen

Gård, Elv, Hesje

Fotografi ubb-kk-nax-0473

Catharine Hermine Kølle

'Prospect paa Gaarden Ladvig'

Skisse. Trolig Lavik i Eksingedalen.

Prospekter, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000535