Rolf Norvin

[Hverdagsliv under andre verdenskrig]

Hverdagsliv under andre verdenskrig. Chr. Michelsenegt. 4 mot Valkendorfsgt.

Blending

Fotografi ubb-ohk-017-069

Atelier KK

[Byggeplass]

Oppføring av Bergens Arbeiderblad nybygg i 1934, Christian Michelsens gaten 4

Arbeider, Bygninger, Gate, Mann, Byggeplass, Bygningsarbeider

Fotografi ubb-kk-n-387-092