Knud Knudsen

Sinclair - Støtten ved Kringen, Gudbrandsdalen

Under Kalmarkrigen ble skotske leietropper nedkjempet av en norsk bondehær ved Kringen i Oppland. Kaptein George Sinclair var en skottene som falt her.

Elv, Vei, Minnestøtte, Dal

Fotografi ubb-kk-2127-1927

Lauritz Johan Bekker Larsen

[ Kkristofa ved Sinclair- Støtten]

Kvinne, Minnestøtte

Fotografi ubb-bros-02436

Knud Knudsen

Sinclair- Støtten ved Krengen, Gudbrandsdalen

Under Kalmarkrigen ble skotske leietropper nedkjempet av en norsk bondehær ved Kringen i Oppland. Kaptein George Sinclair var en skottene som falt her.

Minnestøtte

Fotografi ubb-kk-1622-09574

Lauritz Johan Bekker Larsen

[ Kkristofa ved Sinclair- Støtten]

Kvinne, Vei, Minnestøtte, Telegrafstolpe

Fotografi ubb-bros-02377