K. Knudsen & Co

[Øvre Sandviksvei]

Bolighus

Fotografi ubb-kk-nax-0070

Alfred Brundtland

Typografernes egnehjem, Bergen

Arkitekt Olaf Johansen 1878 - 1960, var arkitekt for Typografenes byggeselskaps byggeprosjekt i Persensbakken

Bolighus

Fotografi ubb-bs-fol-01108-078

Atelier KK

[Krysset Øvre Sandviksveien - Gjeble Pederssøns gate]

u.å.

Gatelys, Personbil, Gate, Buss, Butikk, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Reklameskilt, Trehusbebyggelse by, Tobakkhandel, Trolleybuss

Fotografi ubb-kk-n-436-048

Ukjent

[Christinegård]

Christinegård

Gruppeportrett, Bolighus, Trapp, Terrasse

Fotografi ubb-bros-00779

Atelier KK

[Krysset Øvre Sandviksveien - Gjeble Pederssøns gate]

Oppdragsgiver: EGA (Elektro-Generator Aktieselskap)u.å.

Gatelys, Gate, Butikk, Oppdragsfoto, Reklamefoto, Reklameskilt, Trehusbebyggelse by, Tobakkhandel, Trolleybuss

Fotografi ubb-kk-n-436-050