Atelier KK

[Interiør. Seks kvinner skriver på maskin]

1927-09-01

Trolig hos Frk. Signe Vollan, stenografi og maskinskrivningsskole, Ole Bulls plass

Kvinne, Kvinner i arbeid, Innrammede bilder, Bedriftsleder, Skrivemaskin, Avskrivningsbureauer, Avskrivningsbyrå

Fotografi ubb-kk-n-296-001