John Bernhard Rekstad

[Malmangernut og Håland sett fra Skåla]

Malmangernut og Håland sett fra Skåla

Fjell, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-jr-039-004