Knud Knudsen

Parti fra Haare, Røldal

Husene til høyre er Innigard

Gård, Bygd, Vei, Vann, Karjol, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-2127-0970