Atelier KK

[Strandkaien 6]

Strandkaien 6

Bygninger, Butikk, Gullsmed

Fotografi ubb-kk-n-326-030

Atelier KK

[Strandkaien 6 under bygging. Ferdig oppført 1927; arkitekt Erlend Tryti.]

Strandkaien 6 under bygging. Ferdig oppført 1927; arkitekt Erlend Tryti.

By- og småsteder, Arkitekt, Lastebil, Byggeplass, Heisekran, Forretningsgård, Stillas, Gjenreising og sanering, Torghandel, Arkitekter

Fotografi ubb-kk-n-315-005

Atelier KK

[Strandkaien 6]

By- og småsteder, Kaianlegg, Byggeplass, Brostein, Gjenreising og sanering, Varemagasin

Fotografi ubb-kk-n-315-127

Atelier KK

[Strandkaien 6]

By- og småsteder, Kaianlegg, Byggeplass, Brostein, Gjenreising og sanering, Varemagasin

Fotografi ubb-kk-n-315-130

Atelier KK

[Strandkaien 6]

Strandkaien 6

Restaurant/Kafe, Arkitekt, Fotoatelier, Forretningsgård, Vindu, Kolonialforretning, Jernvarehandel, Gullsmed- og Juvelforretning, Glassmonter, Arkitekter, Kolonialforretninger, Guldsmed- & juvelerforretninger, Jernvarehandlere, Caféer & restaurationer

Fotografi ubb-kk-n-326-031