Atelier KK

[Solheim kapell]

Oppdragsgiver: ukjent

Interiør, Interior, Kirke, Kirkeinteriør, Kapell, Kirkebenk

Fotografi ubb-kk-n-435-010

Atelier KK

[Solheim Kapell]

Oppdragsgiver: ukjent

Interiør, Interior, Kirke, Kirkeinteriør, Kapell, Kirkebenk

Fotografi ubb-kk-n-435-011

Atelier KK

[Begravelse, Solheim kapell]

Oppdragsgiver: ukjent

Interiør, Interior, Kirke, Blomster, Begravelse, Kiste, Kirkeinteriør, Kapell, Kirkebenk

Fotografi ubb-kk-n-435-012