Malmkaien, Narvik

u.å.

Skip, Postkort, Kaianlegg, Malm

Postkort ubb-bs-pkn-00438