Atelier KK

[Wesselstuen]

Inngangsparti, Restaurant/Kafe, Eksteriør, Lampe

Fotografi ubb-kk-n-478-014

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Servitør, Veggdekorasjon, Direktør, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-478-016

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Taklampe, Veggdekorasjon, Veggmaleri

Fotografi ubb-kk-n-478-007

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Kiste, Maleri, Restaurant/Kafe, Hall, Veggdekorasjon

Fotografi ubb-kk-n-478-013

Atelier KK

[Wesselstuen]

Inngangsparti, Restaurant/Kafe, Eksteriør, Lampe

Fotografi ubb-kk-n-478-015

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Sofa, Direktør, Pyntegjenstander, Askebeger

Fotografi ubb-kk-n-478-018

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Lampe, Bjelke, Blyglassvindu

Fotografi ubb-kk-n-478-009

Atelier KK

[Wesselstuen]

Koldtbord på Wesselstuen

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Blyglassvindu, Koldtbord

Fotografi ubb-kk-n-478-011

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Bjelke, Veggdekorasjon, Veggmaleri, Blyglassvindu

Fotografi ubb-kk-n-478-008

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Servitør, Direktør

Fotografi ubb-kk-n-478-017

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Sofa, Direktør, Pyntegjenstander, Askebeger

Fotografi ubb-kk-n-478-019

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Direktør, Kokk, Kokkelue, Kokkeklær, Koldtbord

Fotografi ubb-kk-n-480-006

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Kiste, Restaurant/Kafe, Lampe, Hall, Taklampe

Fotografi ubb-kk-n-478-006

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Veggdekorasjon, Veggmaleri, Blyglassvindu

Fotografi ubb-kk-n-478-012

Atelier KK

[Direktør Frank Abeleng Inspiserer koldtbordet]

Wesselstuen

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Direktør, Blyglassvindu, Koldtbord

Fotografi ubb-kk-n-478-010

Atelier KK

[Wesselstuen]

Interiør og innredning, Restaurant/Kafe, Direktør, Kokk, Kokkelue, Kokkeklær, Koldtbord

Fotografi ubb-kk-n-480-005