Atelier KK

[Utstillingsvindu, Arthur Egidius cigarforretning]

Utstillingsvindu, Arthur Egidius cigarforretning

Vindu, Reklame, Tobakkhandel, Gatedør, Barber- og frisørsalong, Frisør-& barberforretninger, Cigar- & tobaksforretninger

Fotografi ubb-kk-n-277-022

Atelier KK

[Utstillingsvindu, Arthur Egidius cigarforretning]

Utstillingsvindu, Arthur Egidius cigarforretning

Vindu, Reklame, Tobakkhandel, Gatedør, Barber- og frisørsalong, Frisør-& barberforretninger, Cigar- & tobaksforretninger

Fotografi ubb-kk-n-277-021