Diplom datert 1537, uten dag. Stavanger

Biskop Hoskuld av Stavanger gir tilbake til Gislaug Sveinsdotter hennes odel i Aske og Vaule (Mosterøy), som en tid har tilhørt bispen.

Middelalderen, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Biskoper, Odelsrett

Diplom ubb-diplom-0210