Diplom datert 1537, uten dag. Stavanger

Biskop Hoskuld av Stavanger gir tilbake til Gislaug Sveinsdotter hennes odel i Aske og Vaule (Mosterøy), som en tid har tilhørt bispen.

Middelalder, Odelsrett, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Biskoper

Diplom ubb-diplom-0210