Catharine Hermine Kølle

'Prestøe'

Prestø, Sjælland. Trolig malt 1826-1827.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000400