Atelier K. Knudsen

[Uten Tittel]

Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-nkx-0166

Diplom datert 1459, 12. mai. Gimmestad (?) (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1459-05-12

Sju lagrettemenn i ”gemlastade skibrede i nordfiordum” bevitner at Sira Jens Peterson har kjøpt og betalt diverse gardparter i Nordfjord. Brevet ble utstedt ”løgerdagen huita” (pinseaften), ”ipso die sanctorum martyrum Neriner et Abelli” (: Nerei ...

Diplom ubb-diplom-0143

Diplom datert 1707, 11. juni. Orkenvik (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

1707-06-11

A. Gaas gir den uttjente soldat, Oluf Anfindssøn tillatelse til å sette opp en stue m.m. på etatsråd von Ahnens grunn på stranden ved Jerdisgården i Orknevik (nå Tune) i Kyrkjebø. For dette skal blant ...

Diplom ubb-diplom-1121

Diplom datert 1733, 13. april. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

1733-04-13

Auksjonsforretning over fogd Hendrich Arnoldus Thaulows effekter, fast gods som løsøre, avholdt på gården Bjordal i Sogn 13/4 1733. Utdrag av auksjonsforretningen, 10 beskr.bl. Se Manuskriptsaml. nr. 553.

Diplom ubb-diplom-1205

Diplom datert 1782, 4. mai. Bahus (Sogndal, Sogn og Fjordane)

1782-05-04

Metter Chatrine Leganger, enke etter prost Gerhard Heiberg, har bygslet og festet gården Grinde, som tilhører Leikanger kirke, til Hans Olsen Grinde. Bygselsseddelen er publisert på Hanehaug i Systrond skiprede 9. november 1782.

Diplom ubb-diplom-1488

Diplom datert 1802, 12. juni. Osmundvåg (Selje, Sogn og Fjordane)

1802-06-12

Utskrift. Overenskomst på gården Osmundvåg mellom tiendetakerne og tiendeyterne om hvordan korn- og småtiende bør erlegges. Se Ms 1839.37 (Claus Fastings prekemanuskripter).

Diplom ubb-diplom-1606

Diplom datert 1543, 29. august. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

1543-08-29

Mats Størssøn, lagmann i Bergen, og tolv andre lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at de etter ønske av «fornumstig suend Pawel Vendelbu» har gått grensepågang mellom Elling Oluffsøn og Olle Torkellsøn. Ubekreftet avskrift på papir, visstnok ...

Diplom ubb-diplom-0217

Diplom datert 1770, 21. mai. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

1770-05-21

Skifte etter Anna Sophie Leganger, enke etter Annanias Christopher Harberg, fogd over ytre og indre Sogn, avholdt på gården Bjordal i Klævoll skiprede og administrert av Niels Heggelund Holtzrod, sorenskriver over ytre Sogn. 135 beskr. ...

Diplom ubb-diplom-1423

Ukjent

Sognefjord. Brygger 1903

Brygge, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Kaianlegg

Fotografi ubb-bs-ok-19742

Knud Knudsen

[Gård i landskapl]

Trolig fra Sogn og Fjordane

Landskap, Gård, Bolighus, Fjøs, Løe

Fotografi ubb-kk-ncx-0120

Diplom datert 1741, 28. august. Kalmarhagen i Bergen (Askvoll, Sogn og Fjordane)

1741-08-28

Frederik Arentz, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord overdrar til sin svigerfar Frederik, sogneprest i Nykirken, eiendommen Kalmarhagen for 1500 riksdaler. Overført fra Ms 908.a.

Diplom ubb-diplom-1856

Ingebrigt Lunde

Ingebrigt Lundes notatbok med skisser og utklippe

Fotografi, Tegning, Bok, Kart

Manuskript ubb-il-0013

Diplom datert 1536, uten dag. Ytre Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

Dette brev er ikke fullstendig gjengitt, bare referert i utdrag i et defekt papirbrev (konsept?) fra ca. 1586: se denne dato.

Diplom ubb-diplom-0207

Ukjent

Sognefjord. Brygger 1903

Ukjent sted

Kvinne, Brygge, Turist, Turisme, Kaianlegg, Reisekiste, Bagasje

Fotografi ubb-bs-ok-19741

Knud Knudsen

[Dalføre]

Gudvangen, retning inn dalen.

Gård, Vei, Gjerde, Dalføre

Fotografi ubb-kk-nsx-0440

Diplom datert 1741, 7. juli. Flahammer (Luster, Sogn og Fjordane)

1741-07-07

Peter Henrik Sommerschield, kaptein ved kavallerigarden, har med sin hustru Birgitta Ottesdatter Munthes samtykke solgt til prost Anders Daae og hans hustru Birgitta Ludvigsdatter Munthe hans egen gård Flahammar med 2 underliggende ødegårder samt 3 ...

Diplom ubb-diplom-1246

Theodor Kielland-Torkildsen

Til Stryn

Kvinne, Snø, Mann

Fotografi ubb-bs-ok-11705

Atelier KK

[Repro av kart over Sogn og Fjordane og Nordhordaland ca. 1927]

Repro av kart over Sogn og Fjordane og Nordhordaland ca. 1927

Kart

Fotografi ubb-kk-n-294-001

Ukjent

[Hjortejakt]

John Tenden til høyre.

Jakt, Mann, Sixpence, Gevær, Jeger

Fotografi ubb-il-0014-012f

Botolv H. Tynning

[Strikkende stølsjenter]

Stølsjenter på Hauglandstølen

Kvinne, Seter, Strikking, Spann, Budeie, Strikketøy, Seterjente

Fotografi ubb-bs-ok-06813

Diplom datert 1452, 24. juni. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)

1452-06-24

Kongens hirdmann Englike Jenssøn og tre lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Holte Toressøn med sine barns samtykke pantsatte til hustru Gudrun Jonsdatter for 8 mark gull 18 løper i Oma i Strandebarm i Sunnhordaland. Avskrift ...

Diplom ubb-diplom-0129

Diplom datert 1543, 18. februar. Ytre-Eide (Stryn, Sogn og Fjordane)

1543-02-18

Seks lagrettemenn i Nordfjord bevitner at Nils Kolbenssøn solgte til Anders Torgilssøn en laups leie i Ytre-Eide, og det han eide i Staffrijn (Stauri), og mottok betalingen. Utstedt av And(ers) Hansen, Lauris Pedersen borgemester wdj ...

Diplom ubb-diplom-0216

Diplom datert 1756, 7. januar. Sande (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

1756-01-07

Skjøte fra Frantz Jørgensøn Bramdrup, sorenskriver i Ytre-Sogn, til fogd Annanias Christopher Harberg på gården Vatne i Lavik skiprede (Gaular herred) som hadde tilhørt avdøde Anne Christine Blixencrone, enke etter fogd Peder Leganger. Gården ble ...

Diplom ubb-diplom-1345

Diplom datert 1872, 31. mai. Hæri eller Hærum (Lyster, Sogn og Fjordane)

1872-05-31

Skjøte på bruket og eiendommen Hæri i Lyster, utstedt av Ole Atlesen Vindedal til Christen Eriksen Hærum.

Diplom ubb-diplom-1804

Diplom datert 1803, 13. mai. Brekke (Sogn og Fjordane)

1803-05-13

Auksjonsforretning over tidligere sorenskriver i ytre Sogn, justisråd Niesl Holtzrods og hans hustru Susanne Gerhardine Holcks etterlatte dødsbos faste og løse eiendommer, avholdt på gården Brekke i Lavik skiprede. Stemlet papir, 227 beskr.bl. Se Manuskriptsaml. ...

Diplom ubb-diplom-1609

Diplom datert 1745, 24. desember. Leikanger (Sogn og Fjordane)

1745-12-24

Iver Iversøn Leganger, sogneprest til Leikanger prestegjeld, har solgt til sin svoger, fogd Annanias Christopher Harberg, gården Søreide i Ytre-Sogn, som han hadde kjøpt av Karen Friman, general-tollforvalter Garmans enke, ifølge skjøte av 4. mars ...

Diplom ubb-diplom-1282

Norvin Reklamefoto

Raudafjell reinsdyrlag

1962-04-03

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reinsdyr

Fotografi ubb-nor-r-0042

Diplom datert 1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1542-05-14

«Vij efftherscreffne Oluff Sebiørnsøn wor nadh(igs)te herres ffogigg och proust wti nordfiord Her Tue (?) N: spst (: sogneprest?) i gloppe» samt fire (?) lagrettemenn i Nordfjord kunngjør at Sigurd Siurdsøn tok kirkefolket i Vereid ...

Diplom ubb-diplom-0214

Diplom datert 1735, 4. februar. Vangsnes (Balestrand, Sogn og Fjordane)

1735-02-04

Hans Peter Tønder, kaptein ved 1. Bergenhus regiment, har med sin hustru Barbra Margrethe Munthes samtykke solgt 18 merker smør i gården Ramsnes i Tjugum skiprede til prost Anders Daae og hans hustru Birgitha Ludvigsdatter ...

Diplom ubb-diplom-1212

William Dobson Valentine

Salmon fishing, Sogn

Landskap, Fisker, Fiske, Gilje

Fotografi ubb-bs-fol-01726-026

Diplom datert 1348, 10. april. Bergen

1348-04-10

Fem menn kunngjør, at Erlend Ogmundssøn stadfestet Jon Sigurdssøn og hustru salg av 3 månedsmatsbol i gården indre Høiheim i Luster i Sogn til Grim Jonssøn.

stadfestet, Månedsmatsbol

Diplom ubb-diplom-0031

Oscar Sophus Sund

[Naust og fiskebåter]

Fiskebåten SF 310 SU er registrert med hjemhavn i Færøyvik, Solund kommune

Landskap, Fiskebåt, Robåt, Naust

Fotografi ubb-sund-049

Diplom datert 1691, 7. september. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)

1691-09-07

Hans Blix, fogd over Ytre Sogn, har solgt sin jordpart i Bjordal i Klævoll skiprede (Kyrkjebø herred), som han hadde kjøpt av borgermester Lars Søfrensen, til løytnant Niels Bagger og hans hustru Olara Madsdatter for ...

Diplom ubb-diplom-1071

Diplom datert 1702, 18. mai. Vinjum (Aurland, Sogn og Fjordane)

1702-05-18

Søren Christensen West, som bor på Vinjum, har med sin hustru Anne Henriksdatters samtykke solgt til Annfinn Størkersen Otrehjell og hans hustru Britte Aslaksdatter sin hustrus odelsjord og jordpart i Otrehjell i Fresvik i ytre ...

Diplom ubb-diplom-1104

Diplom datert 1785, 10. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)

1785-11-10

Skjøte fra Ingemoe Hansen Njøs m.fl. til Erich Hansen Njøs på deres arvelig tilfalte jordgods i gården Njøs i Systrond skiprede i Ytre-Sogn. Salgssummen var 142 riksdaler og 3 mark.

Diplom ubb-diplom-1511

Ralph L. Wilson

Tur til Finmarken 11/7-11/8-1947. Miss Miller, Miss Sousmare, Emma

Passasjer, Turisme

Fotografi ubb-wil-m-659

Ukjent

[Johanne Handal med mann, Bø i Sogn]

Kvinne, Gård, Mann, Kurv, Ektepar

Fotografi ubb-bs-ok-02110

Knud Knudsen

[Gård i landskapl]

Trolig fra Sogn og Fjordane

Landskap, Gård, Bolighus, Fjøs, Løe

Fotografi ubb-kk-ncx-0121

Knud Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Isbre, Fjell, Fjord

Fotografi ubb-kk-nkx-0167

Diplom datert 1811, 20. mai. Ålhus prestegård (Jølster, Sogn og Fjordane)

1811-05-20

Vigselsattest for Helga Rasmusdatter Fossheim og Elias Antonsen, gårdsgutt på gården Ripe, attestert og underskrevet av sogneprest Andreas Doth i Jølster.

Diplom ubb-diplom-1633

Diplom datert 1779, 8. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)

1779-11-08

Johanes Ingemoesen Grinde samt medeiere har utleiet til Erich Hansen arvelig tilfalt jordgods i gården Nedre-Njøs i Systrond skipsrede. Bygselseddelen er skrevet på stemplet papir.

Diplom ubb-diplom-1466

Diplom datert 1552, 28. august (?). Vevring kirkegård (Vevring, Sogn og Fjordane)

1552-08-28

Presten i Førde, Truls Laurssøn kunngjør, at Endrid Erlingssøn på Apneseter etter gudstjenesten fikk tre hederlige menns vitnesbyrd om at gården Insteinstad i Jølster var rette odel til Eindrids far. To skrevne bomerker er satt ...

Diplom ubb-diplom-0229

Diplom datert 1728, 1l. november. Vik (Sogn og Fjordane)

1728-11-11

Skifte etter avdøde Anne Pedersdatter Finde, enke etter mag. Iver Leganger, 4.-11. november 1728. Se Manuskriptsaml. nr. 551.

Diplom ubb-diplom-1191

Diplom datert 1758, 14. oktober. Sogndal (Sogn og Fjordane)

1758-10-14

Peder Erichsen har solgt til Ole Lassessen en gårdpart i gården Nornes i Norum skiprede for 21 riksdaler.

Diplom ubb-diplom-1366

Diplom datert 1746, 4. november. Faleide (Innvik, Sogn og Fjordane)

1746-11-04

Sorenskriver Poul Schonvig i Nordfjord samt 8 lagrettemenn utsteder til Thomas Nielsen Voldset skjøte på hans egen jordpart i gården Voldset i Stryn skiprede som han etter fremlagte bevis nå er odelsmann til. Avskrift også ...

Diplom ubb-diplom-1287

Underwood & Underwood

Pretty Balholm on the Sognefjord, a favorite resort of Norse painters, Norway

Balholmen i Balestrand, Sogn og Fjordane. Kortnummer: 752.

Landskap, Fjell, Kulturlandskap, Fjord, Brygge, By- og småsteder, Dampskip, Stereoskopfotografi, Havn, Oversiktsbilde, Naust, Strand, Havnelager, Dal

Fotografi ubb-bs-ok-19927-058

Diplom datert 1498, 6. desember. Aurland (Sogn og Fjordane)

1498-12-06

To lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Bård Sigurdssøn solgte til Hallvard Eilifssøn et halvt månedsmatsbol i Ytre Øyum i Rygge (nå Vangen) sogn i Aurland prestegjeld og mottok betaling for dette. Holcks samling. Ltr. Q. ...

Diplom ubb-diplom-0175

Knud Knudsen

En Bautasten i Sogn

Mann, Hverdagsklær, Bautastein

Fotografi ubb-kk-1318-1022

Diplom datert 1667, 14. mars. Leikanger (Sogn og Fjordane)

1667-03-14

Sorenskriveren Christen Jenssen og seks lagrettemenn dømmer i en sak mellom presten Jens Bugge og bøndene Tord og Johannes Rare, om en del gods som prestebolet eier i gårdene deres. Partene har tilhørt den forrige ...

Diplom ubb-diplom-0978

Diplom datert 1684, 10. november. Lærdal (Sogn og Fjordane)

1684-11-10

Jonas Rasmusøn (Faning), sogneprest i Lærdal, har med samtykke av sin hustru Anne Knudsdatter Barig solgt til løytant Niels Bager og hans hustru Clara Madsdatter odelsgården Bjordal i Fuglsetfjorden i ytre Sogn, som sognepresten hadde ...

Diplom ubb-diplom-1053

Diplom datert 1720, 28. november. Urnes (Hafslo, Sogn og Fjordane)

1720-11-28

Jens Bugge utsteder, på sine egne og sine søskens vegne, et nytt bykselsbrev til leilendingen Hans Knudsen Kjørlog på den jord han bor på. Landskylden er to huder og to lauper smør. Leilendingen hadde ifølge ...

Diplom ubb-diplom-1164

Diplom datert 1748, 24. februar. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)

1748-02-24

Anna Christina Blixencrone, enke etter fogd Peder Leganger, har solgt til sin svoger, fogd Annanias Ckristopher Harberg, odelsjordparter i gårdene, Suphammer (Suppeim) i Systrond skiprede og Vangsnes i Tjugum skiprede. Salgssummen var tilsammen 242 riksdaler. ...

Diplom ubb-diplom-1298

Diplom datert 1803, 7. oktober. Brekke (Sogn og Fjordane)

1803-10-07

Engelbreth Hesselberg, sorenskriver i ytre Sogn, utsteder til kaptein Hans Henrich Hornemann Hock auksjonsskjøte på gården Yndesdal i Lavik skiprede som hadde tilhørt avdøde justisråd Niels Hegelund Holtzrod. Salgssummen var 210 riksdaler. Overført fra Ms ...

Diplom ubb-diplom-1612

Herman Andersen

[Gruppeportrett]

Familiebilde. Emil i vinduet,Louise øverst til høyre, Amalie (moren) nederst til høyre.

Gård, Familieportretter, Gruppeportrett

Fotografi ubb-bs-ok-15431

Tor Bergeron

Ombord på "Arnulf", i Sogn. Juni 1930

Palmén Féndland(???), Jack Bjerknes,

Gruppe, Sixpence, Sommer, Båttur, Matroslue, Meteorolog

Fotografi ubb-bs-ok-05800-001

Diplom datert 1484, 8. april. Innvik (Vik) Nordfjord (Sogn og Fjordane)

1484-04-08

Tolv menn i Vik i Nordfjord gir Sunniva Steinbjørnsdatter det skussmål at hun alltid har vært en hederlig og bra kvinne i ord og gjerning.

Diplom ubb-diplom-0166

Leiv Bergum

Sognebunad

Postkort, Fruktblomstring, Sognedrakt

Fotografi ubb-bros-05660

Diplom datert 1675, 23. juli. Ask (Askvoll, Sogn og Fjordane)

1675-07-23

Tomas Hanssen på Ask i Askvoll prestegjeld i Sunnfjord har solgt til sin svoger Stevelin Reutz, kapellan i Luster, og hans hustru Elsebe Hansdatter sin jordpart i Øvrebø i Solvorn som han hadde arvet etter ...

Diplom ubb-diplom-1013

Diplom datert 1736, 15. august. Vangsnes (Balestrand, Sogn og Fjordane)

1736-08-15

Frederik Lorentz Moduit, krigsråd og regimentskvartermester ved 1. Bergenhus nasjonalregiment, har med sin hustru Helena Munthes samtykke solgt hennes arvegods i gårdene, Fyli i Vik skiprede og Indre-Torvund i Lavik skiprede, til sin svoger, prost ...

Diplom ubb-diplom-1222

Diplom datert 1811, 22. april. Østrebø (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

1811-04-22

Rettsakt. Tvist om odels- og innløsningsretten til gården Østrebø i Klævoll skiprede mellom gårdens eier, Peder Jensen Østerbøe, og Cathrine Elisabeth og Andrea Wilhelmine Daae, døtre til avdøde sogneprest Anders Daae i Luster. Dom avsagt ...

Diplom ubb-diplom-1631

Diplom datert 1693, 14. april. Flesje (Balestrand, Sogn og Fjordane)

1693-04-14

Hans Blix, fogd over Ytre Sogn, har solgt videre til løytnant Niels Bagger og hans hustru Clara Madsdatter Letitia Kaas’ jordpart i Ejordal i Klævoll skiprede (Kyrkjebø herred) som han 5. mars samme år hadde ...

Diplom ubb-diplom-1075

Diplom datert 1548, uten dag. Vik (Sogn og Fjordane)

Fire brødre i Leikanger erkjenner at Iver Brianssøn (?) og Olaf Helgessøn har mottatt og gjort riktig regnskap for en arv etter deres avdøde søster Ingeborg på Søndrol i Valdres samt at Iver har fått ...

Diplom ubb-diplom-0226

Diplom datert 1741, 28. august. Kalmarhagen i Bergen (Askvoll, Sogn og Fjordane)

1741-08-28

Frederik Arentz, sogneprest i Askvoll i Sunnfjord, overdrar til sin svigerfar Frederik Christian Holberg, sogneprest i Nykirken, eiendommen Kalmarhagen for 1500 riksdaler. Overført fra Ms 906.a.

Diplom ubb-diplom-1248

Ukjent

[Musikkgruppe]

Kvinne, Mann, Musiker, Bordduk, Gitar, Langeleik

Fotografi ubb-il-0014-020d

Diplom datert 1790, 8. januar. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)

1790-01-08

Lasse Jensen Aafidt selger og skjøter til sin bror Erich Jensen halvparten av sin arvedel i gården Åfet i Tjugum skiprede.

Diplom ubb-diplom-1537

Diplom datert 1839, 14. juni. Innvik (Sogn og Fjordane)

1839-06-14

Sogneprest Johan Siegfried Cammermeyer i Innvik utsteder bygselseddel til Knud Danielsen Voldsæter på et bruk under gården Voldset i Oppstryn sogn.

Diplom ubb-diplom-1718

Diplom datert 1534, 17. mai (?). Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1534-05-17

Olaf Håkonsson på Fitha (Fitje i Gloppen) kunngjør at han har solgt til Jon Simonsson 15 månedsmatsbol i Rand (Innvik), og dermed også halvparten av øydegarden Tvinnereim. Etter vidisse utstedt og beseglet av Poul Helliessenn ...

Diplom ubb-diplom-0205

Diplom datert 1821, 21. juni. Balholm (Balestrand, Sogn og Fjordane)

1821-06-21

Hans Erichsen Njøs utsteder kårbrev til sin mor Kari Åmundsdatter Njøs som solgte til ham sin part i gården Njøs i Systrond skiprede. Se også diplom dat. 19/6-1821.

Diplom ubb-diplom-1672

Diplom datert 1809, 30. september Prestegården (Indre-Vareide) (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1809-09-30

Sogneprest Peder Pavels i Gloppen bygsel på vegne av hoffagent Herman D. Janson i Bergen en jordpart i gården Par i Sunnylven skiprede på Sunnmøre, som tilhører Vereide kirke i Nordfjord, til Elling Pedersen Røirhus ...

Diplom ubb-diplom-1627

Diplom datert 1679, 29. august. Foss (Sogndal, Sogn og Fjordane)

1679-08-29

Søffren Pedersøn (Hanning), teologistuderende, har solgt til sin svoger Hans Poulsøn (Alstrup), sogneprest i Hafslo og hans kjæreste Margrete Pedersdatter (Hanning) jordparter i gårdene Skjeldestad og Uglum i Sogndal skiprede. Hans bror Peder Pedersøn (Hanning) ...

Diplom ubb-diplom-1029

Diplom datert 1726, 18. august. Vik (Sogn og Fjordane)

1726-08-18

Gerhard Munthe, oberst over 1. Bergenhus regiment, har med sin hustru Christina Ungers samtykke solgt til sin svoger Anders Daae, sogneprest og prost i Vik, og hans hustru Birgitta Ludvigsdatter Munthe jordgods med og uten ...

Diplom ubb-diplom-1181

Diplom datert 1837, 15. juni. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

1837-06-15

Niels Raanes Schjoldager, sorenskriver i Nordfjord, utsteder skjøte til Ole Johannessen på en gårdspart i gården Lyslo i Stryn skiprede (Innvik herred), som han ifølge et skiftebrev hadde arvet etter sin far, Johannes Lysloe. Dokumentet ...

Diplom ubb-diplom-1716

Diplom datert 1775, 17. november. Hanehaug (Leikanger, Sogn og Fjordane)

1775-11-17

Ingemoe Hansen utsteder bygslbrev og overdrar til sin sønnesønn Erich Hansen sin jordpart og andel i gården Njøs i Systrond skiprede (leikanger herred) i Ytre-Sogn fogderi.

Diplom ubb-diplom-1444

Diplom datert 1667, 20. februar. Jostedal, prestegården (Sogn og Fjordane)

1667-02-20

Theocharus Johannis Breonis (Tøger Jenssen), sogneprest i Jostedal, klager i et brev til generalmajor Georg Reichwein over sine usle og ringe inntekter, og ber ham påby kirkevergene i de omkringliggende prestegjeld at de også i ...

Diplom ubb-diplom-0976

Diplom datert 1762, 22. juli. Avedal (Lavik, Sogn og Fjordane)

1762-07-22

Ole Hansen har solgt til madam Anna Sophie, enke etter fogd Harberg, sitt bruk i gården Avedal i Lavik skiprede for 88 riksdaler. Ifølge påskrift, dat. Ringreide, 4. desember 1762, har sorenskriver Ancher A. Nansen ...

Diplom ubb-diplom-1390

Oscar Sophus Sund

[Naust og fiskebåter]

Fiskebåten SF 310 SU er registrert med hjemhavn i Færøyvik, Solund kommune

Landskap, Fiskebåt, Robåt, Naust

Fotografi ubb-sund-047

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Bygd, Gård, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0142

Diplom datert 1681, 27. januar. Dale (Luster, Sogn og Fjordane)

1681-01-27

Påskrift. Stevelin Adamssen Reutz, sogneprest i Luster, har overdratt skjøtet på en jordpart i gården Øvrebø i Solvorn til Thies Nagel, borger i Bergen. Papi, Stevelin Reutz’ underskrift og påtrykte lakksegl. Teksten er en påskrift ...

Diplom ubb-diplom-1037

Diplom datert 1807, 4. mars. Prestegården (Leikanger, Sogn og Fjordane)

1807-03-04

Anders Daae, trost og sogneprest til Leikanger prestegjeld, utsteder til Hans Erichsen bygselseddel for 14 år i et bruk i gården Grinde i Systrond skiprede.

Diplom ubb-diplom-1621

Diplom datert 1821, 19. juni. Njøs (Leikanger, Sogn og Fjordane)

1821-06-19

Kari Åmundsdatter, enke etter Erich Hansen Njøs, har solgt til sin eldste sønn Hans Erichsen sin tilfalte part i gården Njøs i Systrond skiprede. Salgssummen var 302 spesidaler, en ort og 20 skilling. Skjøte er ...

Diplom ubb-diplom-1671

Diplom datert 1735, 4. oktober. Ringreide (Lavik, Sogn og Fjordane)

1735-10-04

Sorenskriver Olluf Hansøn Gøe i ytre Sogn utsteder skjøte til fogd Annanias Christopher Harberg på en jordpart i gården Vangsnes i Tjugum skiprede, Lasse Torgersens bruk, som fogden hadde kjøpt på auksjon for 6 riksdaler, ...

Diplom ubb-diplom-1217

Diplom datert 1761, 30. november. Bjordal (Kyrkjebø, Sogn og Fjordane)

1761-11-30

Anmodning fra fogd Harbergs enke til fogd Hans Leganger om fredlysning av hennes skogeiendom Stranden under gården Bjordal. Det har lenge vært drevet ulovelig hugst, lauving og rising i skogen til stor skade og forringelse ...

Diplom ubb-diplom-1387

Diplom datert 1826, 16. juni. Togning (Stryn, Sogn og Fjordane)

1826-06-16

Peder Ellingsen Voldset forlanger av retten et tingvitne på at hans bygslete bruk under gården Voldset i Stryn skiprede ikke på hensiktsmessig måte kan utskiftes av fellesskapet med de øvrige oppsittere på gården. Utskrift av ...

Diplom ubb-diplom-1682

Norvin Reklamefoto

Bergens Turlag

Kart med turløyper

Friluftsliv, Kart, Fottur

Fotografi ubb-nor-b-1737

Norvin Reklamefoto

Raudafjell reinsdyrlag

Flyfoto, Oversiktsbilde, Reinsdyr

Fotografi ubb-nor-r-0043