Atelier KK

[Bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Stasjonen ble tegnet i 1923 av arkitekt Finn Berner

Reklameskilt, Bensinstasjon, Bilverksted, Boktrykkerier, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Fotografi ubb-kk-n-449-025

Atelier KK

[Esso på Ole Bulls plass]

Personbil, Port, Bensinstasjon, Stakittgjerde, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel

Fotografi ubb-kk-n-302b-031

Gustav Brosing

Vaskerelvsmuget

1958-06-16

By- og småsteder, Bolighus, Vaskeri, Trehusbebyggelse by, Smau

Fotografi ubb-bros-00500b

Atelier KK

[Reidar O. Bjelland herreekvipering]

Bygninger, Butikk, Gate, Konfeksjonsforretning, Herreekviperingsforretninger

Fotografi ubb-kk-n-323-012

Leif M. Endresen

[Granatnedslag på bensinstasjonen ved Ole Bulls plass.]

1940-06-15

Granatnedslag på bensinstasjonen ved Ole Bulls plass.

Murhus, Granattreff

Fotografi ubb-bs-ok-01489-034

Atelier KK

[Bensinstasjon på Ole Bulls plass]

Stasjonen ble tegnet i 1923 av arkitekt Finn Berner

Reklameskilt, Bensinstasjon, Bilverksted, Boktrykkerier, Petroleumsforretninger, Petroleumshandel, Bensinbil

Fotografi ubb-kk-n-449-026