Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Ved overleveringen keiser Wilhelm II sin gave, den 22 metre store statuen av Fridtjof den frøkne. Statuene laget av den tyske kunstneren Max Unger.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0118

Atelier K. Knudsen

Keiser Wilhelm overleverer Fridtjofstatuen

Folkemengde, Marinegast, Keiser

Fotografi ubb-kk-nkx-0121

Atelier K. Knudsen

Frithjovsstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue

Fotografi ubb-kk-nax-0298

Atelier K. Knudsen

Salut efter Fridtjovsstauens overlevering

Krigsskip, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nkx-0122

Paul Eduard Ritter

Fridtjofstatuen paa Vangsnæs

Kortnummer 531

Statue, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00659

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0119

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon motager Frithjovstatuen

Konge, Folkemengde, Marinegast, Marineoffiser

Fotografi ubb-kk-nkx-0120

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon med Fölge ved Fridtjovstatuen

Avduking av Fridtjofstatuen i Vangsnes

Statue, Marinegast

Fotografi ubb-kk-nkx-0118

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue, Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0122

Atelier K. Knudsen

Frithjovsstatuen

Statue

Fotografi ubb-kk-nkx-0123

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Fotografi fra overleveringen av Fritjofstatuen i 1913. Gave til Norge fra keiser Wilhelm II.

Statue, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0116

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Ved overleveringen av Fridtjofstatuen i 1913. Keiser Wilhelm II sin gave til Norge.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0117

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0121

Atelier K. Knudsen

Frithjovsstatuen

Fridtjofstatuen var en gave fra keiser Wilhelm II. Laget av den tyske kunstneren Max Unger. Fraktet i 15 deler fra Tyskland og montert av 100 tyske marinesoldater.

Statue

Fotografi ubb-kk-nax-0299

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon foran Fridtjofstatuen

Statue, Konge

Fotografi ubb-kk-nkx-0117

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Uten Tittel]

Overlevering av Fridtjofsatuen i 1913

Statue, Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0120

K. Knudsen & Co.

Kong Haakon med følge ved Fridtjovstatuen

Konge

Fotografi ubb-kk-nkx-0119

K. Knudsen & Co.

[Frithjovsstatuen]

Statue

Fotografi ubb-kk-1622-09954a

Frithjovsstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue, Soldat

Fotografi ubb-kk-nax-0296

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon foran Fridtjovstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue

Fotografi ubb-kk-nkx-0116