Atelier K. Knudsen

Keiser Wilhelm overleverer Fridtjofstatuen

Folkemengde, Marinegast, Keiser

Fotografi ubb-kk-nkx-0121

Atelier K. Knudsen

Frithjovsstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-nax-0298

Theodor August Friedrich Jürgensen

[Avsløring av Fridjotstatuen]

Konge, Soldat, Uniform, Keiser, Rifle, Bajonett

Fotografi ubb-bs-ok-04560-003

Atelier K. Knudsen

Salut efter Fridtjovsstauens overlevering

Krigsskip, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nkx-0122

Paul Eduard Ritter

Fridtjofstatuen paa Vangsnæs

Kortnummer 531

Postkort, Statue/Skulptur

Postkort ubb-bs-pkn-00659

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon motager Frithjovstatuen

Konge, Folkemengde, Marinegast, Marineoffiser

Fotografi ubb-kk-nkx-0120

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon med Fölge ved Fridtjovstatuen

Avduking av Fridtjofstatuen i Vangsnes

Statue/Skulptur, Marinegast

Fotografi ubb-kk-nkx-0118

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Ved overleveringen av Fridtjofstatuen i 1913. Keiser Wilhelm II sin gave til Norge.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0117

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0121

Theodor August Friedrich Jürgensen

[Avsløring av Fridjotstatuen]

Konge, Soldat, Uniform, Keiser, Rifle, Bajonett

Fotografi ubb-bs-ok-04560-002

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Overlevering av Fridtjofsatuen i 1913

Statue/Skulptur, Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0120

Atelier K. Knudsen

Frithjovsstatuen

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-nkx-0123

Atelier K. Knudsen

Frithjovsstatuen

Fridtjofstatuen var en gave fra keiser Wilhelm II. Laget av den tyske kunstneren Max Unger. Fraktet i 15 deler fra Tyskland og montert av 100 tyske marinesoldater.

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-nax-0299

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon foran Fridtjofstatuen

Statue/Skulptur, Konge

Fotografi ubb-kk-nkx-0117

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue/Skulptur, Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0122

K. Knudsen & Co.

Frithjovsstatuen

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-nax-0297

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Fotografi fra overleveringen av Fritjofstatuen i 1913. Gave til Norge fra keiser Wilhelm II.

Statue/Skulptur, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0116

K. Knudsen & Co.

Kong Haakon med følge ved Fridtjovstatuen

Konge

Fotografi ubb-kk-nkx-0119

Theodor August Friedrich Jürgensen

[Ombord i Hohenzolleren]

Kvinne, Skipsdekk, Mannsportrett, Uniform

Fotografi ubb-bs-ok-04560-006

K. Knudsen & Co.

[Frithjovsstatuen]

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-1622-09954a

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Ved overleveringen keiser Wilhelm II sin gave, den 22 metre store statuen av Fridtjof den frøkne. Statuene laget av den tyske kunstneren Max Unger.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0118

Frithjovsstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue/Skulptur, Soldat

Fotografi ubb-kk-nax-0296

Atelier K. Knudsen

Kong Haakon foran Fridtjovstatuen

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Statue/Skulptur

Fotografi ubb-kk-nkx-0116

Atelier K. Knudsen; K. Knudsen & Co.

[Avsløringen av Fridtjofstatuenl]

Statuen var en gave fra keiser Wilhelm. Den ble laget av den tyske kunstprofessoeren Max Unger og fraktet i 15 deler til Vangsnes. Her ble den montert av 100 tyske soldater.

Soldat, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-nax-0119