Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1963-06-01

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105040

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1961-08-17

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-051703

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1962-07-18

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080435

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1963-06-01

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105039

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1963-06-01

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105044

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1963-06-01

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105043

Ukjent

[Brakker på melkeplassen]

Oversiktsbilde, Overview, Brakker

Fotografi ubb-bros-01637

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1966-07-07

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-168296

Ukjent

[Brakker på melkeplassen]

Barn, Child, Gate, Brakker

Fotografi ubb-bros-01634

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1962-07-18

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080442

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1962-07-18

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080440

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen. Løvstakkskiftet]

1966-07-07

Melkeplassen. Løvstakkskiftet

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-168295

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1966-07-07

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-168297

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1962-07-18

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080441

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1963-06-01

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105041

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen. Løvstakkskiftet]

1963-06-01

Melkeplassen. Løvstakkskiftet

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-105045

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1962-07-18

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080437

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Melkeplassen]

1962-07-18

Melkeplassen

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-w-f-080436