Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Fra Gjedestøl

Gjeter, Geit, Barn i arbeid, Gutt, Hverdagsklær, Seterdrift

Fotografi ubb-kk-ns-2060

Knud Knudsen

Hardanger: Fra Gjedestøl

Fra Geitahedleren i Tokheimslia

Fjell, Foss, Geit, Seterdrift

Fotografi ubb-kk-ns-2059

Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Fra Gjedestøl

En geitestøl under Tokheimsnuten

Seter, Melking, Gjeter, Geit, Barn i arbeid, Hverdagsklær, Budeie

Fotografi ubb-kk-ns-2062

Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Fra Gjedestøl

Seter, Mann, Geit, Hverdagsklær

Fotografi ubb-kk-ns-2061