Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Fra Gjedestøl

Gjeter, Geit, Gutt, Hverdagsklær, Barn i arbeid, Seterdrift

Fotografi ubb-kk-ns-2060

Knud Knudsen

Hardanger: Fra Gjedestøl

Fra Geitahedleren i Tokheimslia

Fjell, Foss, Geit, Seterdrift

Fotografi ubb-kk-ns-2059

Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Fra Gjedestøl

En geitestøl under Tokheimsnuten

Melking, Gjeter, Geit, Hverdagsklær, Barn i arbeid, Seter, Budeie

Fotografi ubb-kk-ns-2062

Knud Knudsen & Co.

Hardanger: Fra Gjedestøl

Mann, Geit, Hverdagsklær, Seter

Fotografi ubb-kk-ns-2061