Knud Knudsen

Parti af Veien til Vøringfos, Eidfjord i Hardanger

Fjell, Bygd, Gård, Vann, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0389

Jørgen Grundtvig-Olsen

Hardanger. Sæbö pr Eidfjord

1929-06-30

Landskap, Gård, Vei, Steingjerde, Panorama

Fotografi ubb-go-a-1025

Enoch Djupdræt

[Øvre Eidfjord]

Øvre Eidfjord

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0510b

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Louise Ulrich Larsen på tur]

Trolig langs elven Bjoreio

Elv, Paraply, Spasertur

Fotografi ubb-lbl-08593

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Louise på tur]

Kvinne, Vei, Paraply

Fotografi ubb-lbl-08597

Enoch Djupdræt

Øvre Eidfjord. Ruten Eidfjord - Haugastøl

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0508

Enoch Djupdræt

Øvre Eidfjord

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0509

Enoch Djupdræt

Øvre Eidfjord. Ruten Eidfjord - Haugastøl

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0511b

Knud Knudsen

Parti fra Eidsfjord i Hardanger

Fjell, Bygd, Gård, Vann, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-1318-0101

Enoch Djupdræt

[Øvre Eidfjord]

Øvre Eidfjord

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0510c

Enoch Djupdræt

Øvre Eidfjord. Ruten Eidfjord - Haugastøl

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0511a

Enoch Djupdræt

Øvre Eidfjord

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-dju-p-0510