Gustav Brosing

Kong Oscarsgt. 77

Bolighus, Residential Building, Jerngjerde

Fotografi ubb-bros-00419

Gustav Brosing

Kong Oscarsgate 77

Bygningen ble oppført i begynnelsen av 1800-tallet. Huset har symmetrisk fasade og midtark.

Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-bros-04818

Gustav Brosing

Kong Oscarsgt

Bolighus, Residential Building, Brostein, Trikkeskinner

Fotografi ubb-bros-01387

Gatedør i Kong Oscarsgate

Dør

Fotografi ubb-bros-07271c

Gustav Brosing

Kong Oscarsgate

Kong Oscarsgt. 77 . Huset er oppført i begynnelsen av 1800-tallet med symmetrisk fasade og midtark. Portalen er rikt utstyrt med ornamenter.

Brostein, Steintrapp, Ornamenter, Portal

Fotografi ubb-bros-01380