Knud Knudsen

Skjaastaddalen fra Bjerke, Søndmør

Elv, Vei, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-ncx-0141