Knud Knudsen

Skjaastaddalen fra Bjerke, Søndmør

Vei, Elv, Vann, Dal

Fotografi ubb-kk-ncx-0141