Catharine Hermine Kølle

'Assens'

Assens på Fyn, Danmark. Trolig malt 1826-1827. Signatur: CKølle.

Prospekter, Malerkunst, Akvarell

Maleri ubm-bf-diby-000392