Atelier KK

[Elsero, Stormøllen]

Elsero, Stormøllen

Bord, Vindu, Kvinner i arbeid, Gyngehest, Barnehjem, Barn i grupper, Barnepleier

Fotografi ubb-kk-n-187-014

Olai Schumann Olsen

[Jacob R. Olsens og hustrus barnehjem, Elsero]

Jacob R. Olsens og hustrus barnehjem, Elsero

By- og småsteder, Barnehjem

Fotografi ubb-so-0896