Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug 9 sett fra syd

1961-02-05

Snø, By- og småsteder, Vinter, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug

Fotografi ubb-bros-04802

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug

1957-08-19

Øvre Nordnessmug. Nr.5 til høyre, nr.9 rett i mot, sett fra hjørnet av Fritznersmuget.

By- og småsteder, Mann, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug

Fotografi ubb-bros-00257a

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug

Til venstre Øvre Nordnessmug 2-4. Til høyre litt av nr.9.

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Flaggstang, Trapp

Fotografi ubb-bros-03673

Gustav Brosing

Øvre Nordnessmug 9

Til høyre baksiden av Tverrsmug 6

By- og småsteder, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smug, Stakittgjerde

Fotografi ubb-bros-03675