Atelier KK

[Kong Oscars gate 4]

Kong Oscars gate 4

Vindu, Gate, Trehusbebyggelse by, Brostein, Portal, Søyler, Forsikringsselskap, Rørlegger, Assuranceselskaper, Rørlæggere

Fotografi ubb-kk-n-176-012