Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate / Nygaten]

Kong Oscars gate / Nygaten

Kvinne, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, By- og småsteder, Kirke, Gate, Skole, Flagg, Brostein, Personbil, Gymnas, Kåpe, Manufakturhandel, Bøttehatt, Hoteller, Manufakturforretninger

Fotografi ubb-so-0396

Olai Schumann Olsen

[Bergen Katedralskole, Domkirken]

Ottilie Hansen Hotel & Pension, L. Bøe Manufaktur.

Gatelys, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kirke, Gate, Skole, Brostein, Gymnas, Manufakturhandel

Fotografi ubb-so-0052

Olaf Andreas Svanøe

Hotel & Pension Ottilie Hansen. Kong Oscarsgate 31 - Bergen

Bygninger, Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Jente, Metallgjerde

Fotografi ubb-bros-04688