Atelier K. Knudsen

["Sæthres Institut for Aandsvage Børn"]

Hesje, Naust, Vann, Spesialskole

Fotografi ubb-kk-ncn-0101

Widerøe's Flyveselskap A/S

Paradis

Eikelundstjernet foran skolen og Myravannet ved siden av.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-sh-005644