Atelier KK

[Kaigaten 5]

Kaigaten 5

Gatelys, Gate, Skorstein, Gjærfabrikk, Gjærfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-251-040

Einar Helmers-Olsen

De Norske Gjær og Spritfabrikker. Kaigaten 5

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Stillas, Skorstein, Gjærfabrikk

Fotografi ubb-bs-ok-21310

Atelier KK

[Kaigaten 5]

Kaigaten 5

Gatelys, Hest, Gate, Hestekjerre, Skorstein, Gjærfabrikk, Gjærfabrikker

Fotografi ubb-kk-n-251-041

Einar Helmers-Olsen

De Norske Gjær og Spritfabrikker. Kaigaten 5

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Skorstein, Gjærfabrikk

Fotografi ubb-bs-ok-21312

Einar Helmers-Olsen

De Norske Gjær og Spritfabrikker. Kaigaten 5

Arkitektur og byggeskikk, Bygninger, Skorstein, Gjærfabrikk

Fotografi ubb-bs-ok-21311