Atelier KK

[Foto av maskin, fra Fricks eftf.,G.Gran mekanisk verksted.]

Foto av maskin, fra Fricks eftf.,G.Gran mekanisk verksted.

Mekanisk verksted, Vinsj, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-001

Atelier KK

[Foto av maskin,fra Fricks eftf.,G. Gran mekanisk verksted.]

Foto av maskin,fra Fricks eftf.,G. Gran mekanisk verksted.

Mekanisk verksted, Vinsj, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-002

Atelier KK

[Foto av maskin,fra Fricks eftf.,G.Gran mekanisk verksted.]

Foto av maskin,fra Fricks eftf.,G.Gran mekanisk verksted.

Mekanisk verksted, Vinsj, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-004

Atelier KK

[Foto av maskin, fra Fricks eftf.,G. Gran mekanisk verksted.]

Foto av maskin, fra Fricks eftf.,G. Gran mekanisk verksted.

Mekanisk verksted, Vinsj, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-kk-n-162-003