Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og et møte ...

Interiør, Interior, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Gruppe, Group, Møte, Kranbåt, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0190

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Kanal, Fotograf, Photographer, Skipsvrak, Film Camera, Filmkamera, Kranbåt, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0275

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses telekommunikasjonsutsyret til Suezkanalen som har blitt ...

Arbeider, Worker, Bil, Car, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Kanal, Kaianlegg, Dress, Suit, Slepebåt, Tau, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0283

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen etter Suezkrisen, som ...

Skip, Båt, Boat, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Skipsvrak, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0192

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld som ser ...

Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Hatt, Gruppe, Group, Dress, Suit, Sigarett, Solbriller, Sunglasses, Kranbåt, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNEF, UNEF, UNSCO, Skipsberging, Diplomat

Fotografi ubb-jg-k-0274

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Interiør, Interior, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Kanal, Slepebåt, Mikrofon, Journalist, Skipsvrak, Kranbåt, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0279

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. telekommunikasjons-systemet til Suezkanalen

Interiør, Interior, Kontor, Office, Hund, Båt, Boat, Kaptein, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0399

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld som ser ...

Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Kanal, Dress, Suit, Slepebåt, Skipsvrak, General, Solbriller, Sunglasses, Kranbåt, Mellomformat, Medium format, FN, UN, UNSCO, Skipsberging, Diplomat

Fotografi ubb-jg-k-0277

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Soldat, Soldier, Military uniform, Militæruniform, Contact sheet, Kontaktkopi, Buss, Flyplass, 35 mm, 35 mm, Militærfly, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNEF, UNEF

Fotografi ubb-jg-k-0001

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Interiør, Interior, By- og småsteder, Cities and villages, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Kanal, Slepebåt, Mikrofon, Journalist, Skipsvrak, Kranbåt, Mellomformat, Medium format, Publiserte bilder, Published photos, FN, UN, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0279

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. telekommunikasjons-systemet til Suezkanalen

Interiør, Interior, Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Telefon, Telephone, Contact sheet, Kontaktkopi, Mann, Man, Mellomformat, Medium format, FN, UN, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0400