Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen, og et møte ...

Interiør og innredning, Mann, Gruppe, Møte, Mellomformat, Publiserte bilder, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0190

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Arbeider, By- og småsteder, Mann, Kanal, Fotograf, Skipsvrak, Filmkamera, Mellomformat, Publiserte bilder, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0275

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses telekommunikasjonsutsyret til Suezkanalen som har blitt ...

Arbeider, Bil, Mann, Kanal, Kaianlegg, Dress, Slepebåt, Tau, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, Kontaktkopi, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0283

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises rydding av Suezkanalen etter Suezkrisen, som ...

Skip, Båt, Mann, Skipsvrak, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0192

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld som ser ...

Militæruniform, Mann, Hatt, Gruppe, Dress, Sigarett, Solbriller, Mellomformat, Kranbåt, FN, UNEF, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging, Diplomat

Fotografi ubb-jg-k-0274

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Interiør og innredning, By- og småsteder, Mann, Kanal, Slepebåt, Mikrofon, Journalist, Skipsvrak, Mellomformat, Publiserte bilder, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0279

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. telekommunikasjons-systemet til Suezkanalen

Interiør og innredning, Kontor, Hund, Båt, Kaptein, Mann, Mellomformat, FN, Kontaktkopi, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0399

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises FNs generalsekretær Dag Hammarskjöld som ser ...

Militæruniform, Mann, Kanal, Dress, Slepebåt, Skipsvrak, General, Solbriller, Mellomformat, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging, Diplomat

Fotografi ubb-jg-k-0277

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her vises ryddingen av Suezkanalen. Se også UN ...

Interiør og innredning, By- og småsteder, Mann, Kanal, Slepebåt, Mikrofon, Journalist, Skipsvrak, Mellomformat, Publiserte bilder, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Fotografi ubb-jg-k-0279

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Her ses den første tiden etter etableringen av ...

Militæruniform, Soldat, 35 mm, Buss, Flyplass, Militærfly, Publiserte bilder, FN, UNEF, Kontaktkopi

Fotografi ubb-jg-k-0001

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Kontaktkopi fra FN-fotograf Jørgen Grindes opphold i Midtøsten i 1956/57, hvor han dokumenterte forskjellige FN-operasjoner. Bildene viser bl.a. telekommunikasjons-systemet til Suezkanalen

Interiør og innredning, Kontor, Kvinne, Kvinner i arbeid, Telefon, Mann, Mellomformat, FN, Kontaktkopi, Telekommunikasjon, UNSCO

Fotografi ubb-jg-k-0400