Solveig Greve

[Strangehagesmauet?]

By- og småsteder, Smau, Stillas

Fotografi ubb-sg-002-020

Solveig Greve

[Strangehagesmauet fra nedre Strangehagen]

Gutt med bue

Barn i lek, Barneklær, Gutt, Brostein, Hverdagsklær, Pil og bue

Fotografi ubb-sg-008-021

Solveig Greve

[Strangehagesmauet fra nedre Strangehagen]

Gutt med bue

Barn i lek, Barneklær, Gutt, Brostein, Hverdagsklær, Pil og bue

Fotografi ubb-sg-008-019