Atelier KK

[Interiør fra meieri. Maskinhall]

1926-05-27

Interiør fra meieri. Maskinhall

Meieri, Meierier, Maskinsal, Separator

Fotografi ubb-kk-n-262-067

Atelier KK

[Interiør fra meieri. Maskinhall]

1926-05-27

Interiør fra meieri. Maskinhall

Meieri, Meierier, Maskinsal, Separator

Fotografi ubb-kk-n-262-068