Knud Knudsen

Parti fra Hønefos, Ringerike

Foss, By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-ns-1288

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos

Foss, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1318-1176

Catharine Hermine Kølle

'Hougs Kirke paa Ringeriget, samt Hønefossen'

Haug kirke ved Hønefoss.

Prospekter, Akvarell, Malerkunst

Maleri ubm-bf-diby-000493

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos.

Foss, By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1318-1177

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos

Foss, Elv, Steinbro, Tømmer, Sagbruk

Fotografi ubb-kk-1318-1178

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos

Foss, Bolighus, Residential Building, Sagbruk, Tømmerfløting, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-1179

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos.

Foss, Sagbruk, Tømmerfløting

Fotografi ubb-kk-1318-1180

Knud Knudsen

Parti fra Hønefos

Foss, Steinbro, Sagbruk, Tømmerfløting

Fotografi ubb-kk-1318-1181