Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Side mot sydøst og mot nordvest. Tidligere gateadresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lyststedet Lille Kalfaret fra 1770-årene, revet 1917.

Arkitekttegning, Valmtak, Portal, Lyststed, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-237-009

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Arkitekttegning Kalfarveien 48 (50), "Lille Kalfaret"

Arkitekttegning, Lyststed, Grunnplan og tverrsnitt

Fotografi ubb-kk-n-237-011

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Arkitekttegning Kalfarveien 48 (50), "Lille Kalfaret"

Vindu, Valmtak, Ark, Portal, Lyststed, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-237-010

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Arkitekttegning Kalfarveien 48 (50), "Lille Kalfaret"

Arkitekttegning, Valmtak, Portal, Lyststed, Eksteriør

Fotografi ubb-kk-n-237-009

Atelier KK

Frkn. Holms villa. Kalfaret. Bergen

Oppmålt og tegnet våren 1912 av Gerhard Fischer. Plan av 1. etasje og 2. etasje. Tidligere adresse Kalfarveien 50, ny adresse Kalfarveien 48. Lille Kalfaret, lyststed fra 1770-årene, revet 1917.

Arkitekttegning, Lyststed, Grunnplan og tverrsnitt

Fotografi ubb-kk-n-237-011