Widerøe's Flyveselskap A/S

Rådal

1963-06-08

Lagunen ligger i dag ved Apeltunvatnet

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108276

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Nordås]

1961-08-23

Den hvite bygningen er Sørheims fabrikk Nordås møbelfabrikk, i dag Bohus.

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053461

Ralph L. Wilson

Elv fra Appeltunvand nv-sø. bro.

Apeltunvassdraget

Bro, Elv

Fotografi ubb-wil-b-010

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1965-05-29

Rå ungdomsskole i bakgrunnen

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149093

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1965-05-29

Skjold

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149095

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1965-05-29

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149092

Widerøe's Flyveselskap A/S

Skjold

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108260

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådal]

1963-06-08

Rådal

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108257

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Rådalen]

1961-08-23

Sørheims fabrikk Nordås møbelfabrikk sees til venstre, og Skjold skole til høyre

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-053463

Ralph L. Wilson

Elv fra Appeltunvand ved Søraas

Elv

Fotografi ubb-wil-b-017

Ralph L. Wilson

Elv fra Appeltunvandet. opt. fra bro mot Søraas

Apeltunvassdraget

Elv

Fotografi ubb-wil-b-037

[Apeltun]

1961-05-17

Apeltun

Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-017551

Widerøe's Flyveselskap A/S

Fra Fana

1962-07-19

Rå Skole, Apeltunvatnet

Flyfoto, By- og småsteder, Oversiktsbilde, Skole

Fotografi ubb-w-sh-140881

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1965-05-29

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-149094

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Skjold]

1963-06-08

Flyfoto, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-w-f-108258