Bjørn Helland-Hansen

Aapen dal paa nordøstsiden av Rostovand.

1912-05-02

Mellom Rostojávri og Kummadalen.

Landskap, Landscape, Snø, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Fotografi ubb-ms-2146-a-0095

Bjørn Helland-Hansen

Øvre del av Rauskasdalen.

1912-05-02

Mellom Rostojávri og Kummadalen.

Landskap, Landscape, Snø, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Fotografi ubb-ms-2146-a-0097

Bjørn Helland-Hansen

Termäsvarre (vestsiden).

1912-05-02

Mellom Rostojávri og Kummadalen.

Landskap, Landscape, Snø, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Fotografi ubb-ms-2146-a-0096

Bjørn Helland-Hansen

Fjeldside ved Rauskasjokk (beitende ren).

1912-05-02

Mellom Rostojávri og Kummadalen.

Landskap, Landscape, Reinsdyr, Snø, Forskningsekspedisjon, Snøforskning, Feltarbeid

Fotografi ubb-ms-2146-a-0098