Brev fra Dahl & Helland

1844-06-15

Dahl spør Daniellsen om han er fornøyd med vinterfrakken som han sendte til ham tidligere.

Brev ubb-ms-2083-c-2-05

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Slettebakken gård]

1961-05-17

Slettebakken gård

Flyfoto, Gård, Oversiktsbilde, Drabantby

Fotografi ubb-w-f-017667

Brev fra Dahl & Helland

1844-12-02

Dahl spør Daniellsen om han er fornøyd med vinterfrakken som han sendte til ham tidligere.

Brev ubb-ms-2083-c-2-05

Brev fra Dahl og Helland

1844-12-02

Brev ubb-ms-2083-c-2-06