Atelier KK

Vaagsalmenningen-Bergen.

Postkort, Hest, Statue/Skulptur, By- og småsteder, Cities and villages, Brostein, Personbil, Forretningsgård, Håndkjerre, Allmenning, Hestekjerre

Fotografi ubb-kk-pk-0984