Atelier K. Knudsen

[Thorshavn]

By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-337-028

Atelier K. Knudsen

[Meteor i Thorshavn]

Havn

Fotografi ubb-kk-n-337-026

Atelier K. Knudsen

[Thorshavn]

By- og småsteder, Havn

Fotografi ubb-kk-n-337-027

Atelier K. Knudsen

[Meteor i Thorshavn]

Havn

Fotografi ubb-kk-n-337-029

Emil Madsen

Brev til D.C. Danielssen fra Emil Madsen, Thorshavn.

1877-03-01

Zoologi, Bergen museum

Brev ubb-ms-2083-a-3-17