Ukjent

Bergen, Torvet.

No. 13074

Postkort, By- og småsteder, Trikkeskinner, Restaurant/Kafe, Kiosk, Aviskiosk, Herreekviperingsforretning, Manufakturhandel

Postkort ubb-bs-pkb-00302

Nils Busvold

[Torget]

Tyske soldater i gaten

By- og småsteder, Torg, Kjøtthandel, Varebil, Bokhandler, Agfacolor

Fotografi ubb-bs-ok-11860-011

K. Knudsen & Co.

Bergen- Nedre Torvet.

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Folkeliv, Kjøtthandel, Brostein, Håndkjerre, Restaurant/Kafe, Bokhandel, Manufakturhandel

Fotografi ubb-kk-pk-0885

Atelier KK

Bergen- Torvet.

Gatelys, Postkort, By- og småsteder, Forretningsgård, Restaurant/Kafe, Regn, Trikk, Bokhandel

Fotografi ubb-kk-pk-2524b

Atelier KK

Bergen: Torvet

Fotograf Hareides fotogafiske atelier på toppen av Vetrlidsallemnningen 1

Museum, Postkort, By- og småsteder, Drosje, Lastebil, Forretningsgård, Tønne, Glassatelier, Fotografisk atelier

Fotografi ubb-kk-pk-3104

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Vågsbunnen]

Bryggen, Vågsbunnen

Museum, Gatelys, Robåt, By- og småsteder, Gate, Mann, Kaianlegg, Trekasse, Brostein, Hverdagsklær, Bokhandel

Fotografi ubb-so-0131